HR

HR-Management gericht op People en Culture: met daadkracht, heldere HR instrumenten en het faciliteren en begeleiden van belangrijke gesprekken.

Mensen maken de organisatie. Daarom is professionele begeleiding van de mens-kant binnen organisaties een belangrijk fundament voor bloei. Gelukkige mensen zijn vaak vanzelf succesvol; ze zijn productief en van nature in ontwikkeling. Goed people management ondersteunt de vitaliteit van een bedrijf.

Ik ondersteun bij het bouwen aan – en onderhouden van – een goede interne organisatie door; advies en begeleiding bij de professionalisering van HR activiteiten, het uitvoeren van interne HR taken en projecten, het creëren van een prettige en veilige werkomgeving, het voeren van gesprekken en het begeleiden van medewerkers en management bij werk en ontwikkeling. Daarnaast werk ik als (opgeleid en geregistreerd) externe Vertrouwenspersoon en Coach.

Als HR professional heb ik opleiding en fundering in het managen van teams en projecten, arbeidsrecht, begeleiding van vraagstukken, testen afnemen rondom gedrag & drijfveren, professionele coaching, de analytische psychologie en als vertrouwenspersoon. Samen met een verleden in projectmanagement en communicatie én ruim 15 jaar ervaringen uit de praktijk kan ik op diverse vlakken de interne organisatie ondersteunen.

Ik ben aangesloten NOBCO, de beroepsorganisatie voor coaching in Nederland. En bij de beroepsvereniging LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen). Als coach ben ik opgeleid met een NOBCO/EMCC erkende opleding. En als vertrouwenspersoon gecertificeerd en geregistreerd als ‘LVV erkend vertrouwenspersoon’. Dit betekent dat ik aan de gestelde beroepseisen voldoe. Daarnaast worden er eisen gesteld aan het voortdurend ontwikkelen van kennis en vaardigheden en wordt daar op gecontroleerd.


De ene keer kom ik tijdelijk ondersteunen bij een traject of ben ik er voor een aantal gesprekken, een andere keer ben ik incidenteel aan het werk voor en met een organisatie. En meestal en bij voorkeur werken we voor een langere periode samen, omdat je dan het meest duurzame resultaat bereikt.

HR mét Jacklin


HR-Management

Organisaties die geen fulltime HR Manager of medewerker in dienst hebben, huren mij in als externe HR Manager & Adviseur voor een vast aantal uren per week.

De taken die ik uitvoer voor en met organisaties zijn o.a.

  • HR Administratie; Het op orde krijgen en houden van het personeelsdossier, personeelsreglement, en andere HR middelen. 
  • HR-Gesprekscyclus; denk aan functionerings- beoordeling en ontwikkelgesprekken
  • Werving & Selectie; communicatie, sollicitatieprocedure, het voeren van of aansluiten bij sollicitatiegesprekken, opstellen contract, contractonderhandelingen, onboarding tot aan gesprek einde proeftijd en contractverleningen.
  • Ziekte en afscheid; mediation, gesprekken over behoeften, wensen en opties, het maken en vastleggen van afspraken (denk aan bewaken en bijhouden dossier en opvolging van het re-integratietraject of het opstellen van en begeleiding bij een vaststellingsovereenkomst)
  • Vertrouwenspersoon en Coach; discrete en professionele opvang en begeleiding van zaken waar medewerkers tegenaan lopen.

Ik adviseer en begeleid bij werving & selectie, overlegstructuur, krimp & afscheid, groei & beoordeling/ontwikkeling. Daarbij ben ik er voor medewerkers als HR-Manager, externe Vertrouwenspersoon of Coach, om hen op te vangen en te begeleiden. En voor de eigenaars/ondernemers en MT als sparringpartner, om hen te adviseren en ondersteunen bij het bouwen aan – en het ontwikkelen van – de interne organisatie. Zowel structureel en fysiek op kantoor als incidenteel en op afstand.

Daarmee bedien ik MKB organisaties als zelfstandig en externe HR Manager, Vertrouwenspersoon, Coach. En daarnaast werk ik af en toe een periode freelance of ad interim voor en met bedrijven die zelf een HR afdeling hebben maar op zoek zijn naar tijdelijke vervanging of extra HR kracht.


Organisatie Advies, Begeleiding en Coaching

Ook adviseer en begeleid ik organisaties die een specifieke hulpvraag hebben over o.a. zelfsturende teams, functieprofielen, rol- en doelbepaling, feedback en onderlinge communicatie en overlegstructuur. Kortom: hoe kom je tot een goed lopend team? In die gevallen is het maatwerk voor begeleiding binnen een bepaalde periode.

Als zelfstandige ben ik ook verbonden aan thermieq. Samen met Mirjam Lamark schreef ik een trainingsprogramma voor organisaties. En voor specifieke hulpvragen werk ik regelmatig en graag met haar en/of andere professionals uit mijn netwerk samen. We werken met een combinatie van ervaring en nemen wetenschappelijke inzichten vanuit diverse onderzoeken mee. Ook kijken we naar de industrie, de aard van het werk, de wensen, dynamiek en waarden van een organisatie. Zo beoordelen we wat nodig en passend is voor jullie situatie.

Dit kan een traject zijn waarin we gesprekken voeren, een plan maken met een planning, waarmee we vervolgens (op jullie werkvloer) voor en met jullie een tijdje aan de slag gaan. We gaan zaken voor jullie uitvoeren én ook vanaf de zijlijn begeleiden of coachen zodat jullie het zelf kunnen gaan doen. En niet zomaar eens geven we een (groeps)training of workshop wanneer jullie met een specifiek thema aan de slag willen gaan zoals bijv; feedback/interne communicatie, kwaliteiten & talenten, gedachten & gedrag, work/life balance & werkenergie.

Externe Vertrouwenspersoon | ongewenste omgangsvormen & integriteit

De Arbowet is er niet alleen als zorg voor het fysiek welzijn van medewerkers, maar ook voor het psychisch welzijn. Een werkgever is volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Waar verschillende mensen (samen)werken, kom je ook knelpunten tegen in de omgang en/of communicatie. Dat kan je niet voorkomen. In veel gevallen lossen mensen die knelpunten zelf op. En op andere momenten is er professionele hulp bij nodig.

De vertrouwenspersoon is er om medewerkers op te vangen, als luisterend oor en om ze evt. te begeleiden bij het vinden van een oplossing voor problemen of het doen van een melding rondom zaken die te maken hebben met;

  • ongewenste omgangsvormen; zoals bijv. (seksuele) intimidatie, pesten, agressie/geweld, discriminatie
  • integriteit; zoals bijv. diefstal, fraude, corruptie en machtsmisbruik, dus integriteitsschending en misstanden.

Als externe vertrouwenspersoon kunnen organisaties met mij een aansluiting overeenkomen waardoor we kennismaken, ik mezelf aan hen en de medewerkers presenteer en ik vanaf dat moment voor de organisatie en medewerkers beschikbaar ben als externe professional. Wanneer een medewerker een gesprek aan wil vragen kan dat dan zonder toestemming en direct met mij, waardoor het dus vertrouwelijk en discreet is. Gesprekken worden niet gerapporteerd of besproken met leidinggevende of management. Wel kan en zal er gevraagd en ongevraagd advies gegeven worden aan bestuur en management rondom zaken die om aandacht vragen, denk aan dat er – na het voeren van gesprekken – een rode draad zichtbaar kan worden rondom een specifiek thema. Of er acties kunnen worden opgepakt om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan of te voorkomen.

Medewerkers kunnen situaties op de werkvloer en in de samenwerking & communicatie als onprettig of onveilig ervaren. In dat geval gaat het niet zozeer om waarheidsvinding, maar voornamelijk over dat de medewerker bij iemand terecht kan, indien nodig of gewenst de juiste hulp kan krijgen om te werken naar een oplossing. Het is niet niks en vaak een hele stap om iemand te bellen en te spreken over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Door samen te werken met een externe vertrouwenspersoon werk je aan een veilige en prettige werkomgeving!

De praktijk is altijd leidend; wat we horen, zien en terugkrijgen neem ik altijd mee. Onvoorziene zaken die naar boven komen krijgen altijd aandacht als dat nodig is. Het ‘model’ en een organisatie vormt zich uiteindelijk namelijk echt van binnenuit!

HR mét Jacklin


Samenwerken met mij als vaste HR-Adviseur of freelance/ad interim HR-Manager of Externe Vertrouwenspersoon? Neem contact op voor meer informatie of een kennismaking mail@metjacklin.nl.

Meer lezen over mijn werk binnen organisaties als Coach? Bezoek dan de pagina over Coaching.

terug naar home

Wat anderen zeggen over Jacklin:

De 'Move Your Mind' workshop maakte voor mij inzichtelijk wat energie geeft op m'n werk en wat energie kost. Deze inzichten hebben mij het werk waarop ik solliciteerde teruggegeven.

Bas

Webredacteur