Privacybeleid

In deze privacyverklaring legt is al geregeld! uit welke persoonsgegevens is al geregeld! verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat het cookiebeleid is.

Algemeen 

is al geregeld! respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.isalgeregeld.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan is al geregeld! worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van is al geregeld! te maken hebben. is al geregeld! houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens 

In het kader van de dienstverlening van is al geregeld! of wanneer u anderszins contact heeft met is al geregeld!, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van is al geregeld!, legt is al geregeld! de door u opgegeven gegevens vast. is al geregeld! bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. 

is al geregeld! gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Tevens informeert is al geregeld! geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met is al geregeld! of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van is al geregeld! naar de aard van het contact noodzakelijk is.

U kunt te allen tijde de website van is al geregeld! bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met is al geregeld! te delen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op eventuele websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. is al geregeld! kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. is al geregeld! raadt u aan de privacy policies van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt. 

Cookies

is al geregeld! maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Is al geregeld! beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt is al geregeld! gebruik van analytische cookies, zoals Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt is al geregeld! inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. is al geregeld! heeft hier geen invloed op. is al geregeld! heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door is al geregeld! geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. 

Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van is al geregeld!.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met is al geregeld! opnemen door het sturen van een e-mail naar: bureau [@] isalgeregeld.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

is al geregeld! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Versie februari 2016

 

Beeldmerkregistratie

is al geregeld! gebruikt een geregistreerd beeldmerk. De details kunt u vinden in het merkenregister van het BOIP.

terug naar home